Skip to main content

LYDGUIDE OM TILKNYTNINGSMØNSTRE

EN GUIDE I 2 DELE TIL HVORDAN DINE TILKNYTNINGSMØNSTRE PÅVIRKER DIT LIV

Del 1: Beskriver udførligt de to tilknytningsmønstre “Tryg tilknytning” og “Nervøs (ængstelig/ambivalent) tilknytning” og mønstrenes opståen, deres konsekvenser og påvirkning af dig i voksenlivet og hvordan du kan afhjælpe de utrygge mønstre.
Del 2: Beskriver udførligt de to tilknytningsmønstre “Undvigende, afvisende tilknytning” og “Desorganiseret tilknytning” og mønstrenes opståen, deres konsekvenser og påvirkning af dig i voksenlivet og hvordan du kan afhjælpe de utrygge mønstre.

Guiden om tilknytningsteori henvender sig til dig der genre vil blive klogere på dine tilknytningsmønstre, herunder hvorfor de kan være opstået, hvordan de påvirker dig i dine relationer til andre i dit voksenliv, og ikke mindst hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv såfremt du har et af de utrygge tilknytningsmønstre.

Pt. lukket for salg

Indhold:

Del 1:

Tryg tilknytning
Først gennemgår jeg lidt om hvad tilknytningsmønstre egentlig er for noget.

Derefter følger en kort gennemgang af det gode, trygge tilknytningsmønster, nemlig det der opstår når der i barndommen har været et trygt, forudsigeligt og pålideligt samspil mellem barn og omsorgspersoner.

Du får listet en række af de styrker man typisk har når man har et trygt tilknytningsmønster.

Du vil sikkert kunne genkende nogle, og andre slet ikke. Sådan er det for mange.

Nervøs tilknytning
(Ængstelig ambivalent tilknytning)
I den 2. halvdel af del 1 går jeg videre med en gennemgang af den nervøse tilknytning.

Det er et mønster der opstår når omsorgspersonerne er responsive, interesserede, medfølende og sympatiske det ene øjeblik og ufølsomme, fordømmende, formynderiske og følelsesmæssigt utilgængelige det næste. Du får en udførlig beskrivelse af hvilke konsekvenser det har i voksenlivet at have et nervøst tilknytningsmønster og hvad du kan gøre for at hjælpe dig selv.

Del 2:

Undvigende/afvisende tilknytning
I første halvdel af del 2 går jeg i dybden med det undvigende tilknytningsmønster.

Det er et mønster der opstår når omsorgspersonerne er kolde, følelsesmæssigt utilgængelige, fjerne, kølige og afmålte.

Altså når hjemmet er præget af afvisning, kritik og fordømmelse, og hvor der bliver set ned på gråd, og de voksne er fjendtlige, andre gange fjerne og måske til tider decideret ignorerer barnet eller helt overlader det til sig selv.

Det har forfærdelige konsekvenser at vokse op i sådan et hjem, men der er ting du kan gøre. Det gennemgår jeg her.

Desorganiseret tilknytning
Til slut fortæller jeg om det desorganiserede mønster, der vil opstå når det der normalt skal være barnets trygge havn ikke er det. Det kan være at omsorgspersonerne er voldelige eller på anden måde mishandler barnet fysisk (det være sig seksuelle overgreb, incest eller andre krænkelser) eller mishandler barnet mentalt/følelsesmæssigt, eller hvis de er komplet uforudsigelige i deres adfærd som f.eks. misbrugere er det. Altså når omsorgspersonerne faktisk er dem der skaber utrygheden og barnet derfor ikke har nogle steder at søge tryghed, sikkerhed og trøst.

Du får 2 MP3 lydfiler + Transkriptioner i PDF form

Varighed:
Del 1: 28 min.
Del 2: 31 min.

Pt. lukket for salg